DHL ProView

to aplikacja internetowa przeznaczona do śledzenia losów przesyłek.

Mogą z niej korzystać jedynie klienci mający umowę z DHL Express.

Aplikacja pozwala na automatycznie powiadamianie – za pomocą emaili i sms-ów – tak nadawcę jak i osoby przez niego wskazane o statusie przesyłki.

Posługując się numerem konta, można monitorować przesyłki online w czasie rzeczywistym. Informacje o statusie przesyłek przekazywane są na bieżąco, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy też nie. Ogromną zaletą aplikacji jest fakt, że informacje mogą być przekazywane także Twoim współpracownikom oraz partnerom biznesowym.

 

Instrukcje do programu DHL ProView: